Članstvo

Član Građanske inicijative Goranaca stranke može biti svaki punoletni građanin koji:

1. Prihvati Program i Statut stranke;

2. Nije član druge političke organizacije.


Molimo Vas da proverite tačnost unetih podataka pre nego što ih pošaljete pritiskom na taster "POŠALJI". Rubrike označene sa * obavezno popuniti.


Želim da postanem član GIG stranke da
JMBG *
Ime *
Prezime *
Ime jednog roditelja *
Adresa *
Kontakt adresa
Poštanski broj *
Mesto *
Opština (kontakt adrese) *
Broj lične karte
Izdao
Broj telefona (kod kuće)
Broj telefona (na poslu)
Broj mobilnog telefona *
Školska sprema * srednja
viša
visoka
magistar
doktor nauka
ostalo
Zanimanje *
Radno mesto
Naziv i sedište firme
Napomena
E-mail *