IZABRANO RUKOVODSTVO GRAĐANSKE INICIJATIVE GORANACA

Beograd - 04.04.2011 - Na sednici Glavnog odbora Građanske inicijative Goranaca izabrani su potpredsednici, članovi Predsedništva, Generalni sekretar, predsednik Izvršnog odbora i Izvršni odbor stranke. Za potpredsednike GIG izabrani su: doktor stomatologije Osman Osmani, iz sela Vranište, magistar farmacije Zulfer Bahtijari iz sela Radeša i diplomirani psiholog Sadbera Elmazi iz sela Leštane. Za Generalnog sekretara GIG je izabran diplomirani pravnik Bastrija Osmani, a za predsednika Izvršnog odbora stranke Saša Mehmedović.


SLUŽBA ZA INFORMISANJE GIG