RECI PONOSNO DA SI GORANAC! (08.09.11)


Građanska inicijativa Goranaca, kao jedina nacionalna i politička organizacija Goranaca poziva Gorance u Gori i centralnoj Srbiji da izađu na predstojeći popis stanovništva i izjasne se kao Goranci.


"Posle nepotpunog i osporavanog popisa iz 2002.godine, kada su Goranci izostavljeni iz popisa, ovo je jedinstvena prilika da pokažemo da smo svoji, da imamo svoj nacionalni identitet i specifičnost. Važno je da se masovno odazovemo popisu i da jasno kažemo da nismo ni Bošnjaci, ni Srbi ni Albanci, već ponosna etnička zajednica - Goranci, kojoj je jedina matica Srbija!"
PREDSEDNIK GIG
mr Orhan Dragaš